Rating funduszy inwestycyjnych - październik 2008

  Fundusz Rating Punkty 12 mies. 3 lata 5 lat 7 lat  
  BPH Obligacji 2 Sub BPH Parasolowy FIO 4,70 6,38% 14,74% - -  
  Arka BZ WBK Obligacji FIO 4,64 3,25% 14,23% 29,83% -  
  Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Lokacyjny 4,00 2,01% 11,23% - -  
  AIG FIO Obligacji 3,85 -2,03% 9,60% - -  
  UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje 3,78 0,85% 7,97% 22,00% 53,34%  
  Pioneer Obligacji Plus FIO 3,75 1,48% 11,94% 27,25% 49,01%  
  Commercial Union FIO subfundusz CU Obligacji 3,52 1,89% 8,93% 23,41% -  
  PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ 3,47 1,81% 7,62% 22,68% 49,03%  
  Pioneer Obligacji FIO 3,40 0,34% 8,80% 23,99% 43,62%  
  BPH Obligacji 1 Sub BPH Parasolowy FIO 3,24 4,06% 10,71% 25,11% 40,42%  
  KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych 3,15 -0,05% 7,97% 23,53% -  
  Millennium FIO SubfunduszPapierów Dłużnych 3,09 0,58% 6,85% 19,81% -  
  Allianz FIO subfundusz Allianz Obligacji 3,00 -1,72% 5,96% -  
  ING FIO Obligacji 3,00 1,60% 8,27% 19,82% 45,96%  
  Idea Obligacji Skarbowych FIO 2,94 -1,04% 5,21% 17,63% 46,83%  
  Legg Mason Obligacji FIO 2,55 -0,59% 5,77% 17,90% 38,54%  
  DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych 2,40 0,83% 7,80% 16,99% 39,49%  
  SKARBIEC FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA 2,37 1,41% 7,29% 14,17% 37,57%  
  PKO/Credit Suisse Obligacji - FIO 1,66 0,06% 5,22% 13,08% 35,43%  
  SEB FIO Subfundusz SEB 5 Obligacji Skarbowych 1,30 -9,25% -4,30% 11,28% -  
  SEB FIO Subfundusz SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych 1,00 -28,46% -25,52% -17,08% 0,24%  
   
  PKO/Credit Suisse Obligacji Długoterminowych - FIO 14.12.2005 - 10,83% - - -  
  SKOK Parasol FIO Subfundusz SKOK Obligacji 21.05.2007 - 7,23% - - -  
  PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus 30.05.2007 - 2,29% - - -  
  ING Parasol SFIO subfundusz Obligacji Plus 21.06.2006 - 1,66% - - -  
  Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Skarbowy 1.12.2006 - 0,80% - - -  
  KBC Portfel VIP Subfundusz Obligacyjny SFIO 3.04.2006 - 0,51% - - -  
  AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Obligacji 10.01.2007 -
-1,55% -
-
-