PRAKTYKI

Oferty prosimy przesyłać na adres:


praktyki@open.pl


z odpowiednim dopiskiem
PRAKTYKI- NAZWA DEPARTAMENTU
(w tytule wiadomości proszę wpisać nazwę departamentu, w którym chcesz odbyć praktykę)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Open Finance poszukuje praktykantki/praktykanta.


Oferujemy:
• nieodpłatną praktykę w wybranym przez Ciebie departamencie,
• możliwość zdobycia doświadczenia w największej na polskim rynku firmie doradztwa finansowego,
• możliwość poznania międzynarodowych standardów pracy,
• przyjazny, doświadczony zespół gwarantujący świetną atmosferę pracy,
• elastyczne godziny pracy.

Wybierz:
• Departament Wsparcia Sprzedaży
• Departament Rekrutacji i Szkoleń
• Departament Rozliczeń
• Departament Banków
• Departament Marketingu
• Departament Administracji

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających informacje, o których mowa w art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (DzU z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm).


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych jest Open Finance SA z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33 01-208 Warszawa. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (DzU z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.