PROGRAMISTA PHP I BAZ DANYCH (WARSZAWA)

Oferty prosimy przesyłać na adres:

phpdeveloper@open.pl

z dopiskiem PRACA – PROGRAMISTA.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko programisty PHP i baz danych

Wymagania:

 • chęć samodoskonalenia i podejmowania nowych wyzwań
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów
 • dyspozycyjność i gotowość podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin
 • bardzo dobra znajomość języka PHP5
 • mile widziana umiejętność programowania aplikacji w oparciu o Zend Framework
 • dobra znajomość przynajmniej jednego systemu bazodanowego (PostgreSQL, MySQL, Oracle, MSSQL)
 • mile widziana praktyczna wiedza z zakresy projektowania relacyjnych baz danych
 • mile widziana znajomość reguł i praktyk stosowanych w metodyce Scrum

Zakres obowiązków:

 • projektowanie i tworzenie nowych aplikacji intranetowych i internetowych firmy
 • rozbudowa i modyfikacja istniejących aplikacji
 • projektowanie i optymalizacja baz danych 
 • praca w zespole projektowym

W Open Finance liczy się każdy pracownik, jego zadowolenie z pracy przy jednoczesnej samorealizacji.

Dlatego wybranej osobie oferujemy:

 • prace w dużym, młodym i dynamicznym zespole w prestiżowej i stale rozwijającej się firmie
 • możliwość zdobycia bardzo dużego doświadczenia i ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość realizacji własnych pomysłów 
 • możliwość współtworzenia innowacyjnych projektów

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (listu motywacyjnego oraz CV) zawierających informacje, o których mowa w art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (DzU z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych jest Open Finance SA z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (DzU z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.