Opiekun Klienta (Lublin)

Oferty (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać:

uzupełniając formularz on-line
>Wyślij aplikację<

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W związku z bardzo dynamicznym rozwojem firmy Open Finance aktualnie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku Opiekun Klienta (miejsce pracy: Lublin).

Zadania i obowiązki:
• telefoniczne rozpoznawanie potrzeb klienta i umożliwienie kontaktu z doradcą finansowym,
• budowanie właściwych relacji  i kontaktów z klientami,
• informowanie klienta o bieżącej ofercie i produktach.

Wymagania i umiejętności:
• wykształcenie wyższe lub w toku studiów,
• otwartość na nowe wyzwania i odporność na stres,
• determinacja w realizacji celów,
• komunikatywność i nastawienie na pracę z ludźmi,
• pozytywne nastawienie do pracy,
• wysoka orientacja na potrzeby klienta,
• zaangażowanie, nastawienie na sukces.

W Open Finance liczy się każdy pracownik, jego zadowolenie z pracy i poczucie samorealizacji. Dlatego wybranej osobie oferujemy:
• atrakcyjne warunki zatrudnienia (podstawa i premia motywacyjna),
• możliwość rozwoju zawodowego w ogólnopolskiej instytucji finansowej,
• zatrudnienie na pełny wymiar etatu,
• prywatną, bezpłatną opiekę medyczną.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (listu motywacyjnego oraz CV) zawierających informacje, o których mowa w art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (DzU z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm).


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.


Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych jest Open Finance SA z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208Warszawa. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (DzU z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.


Oferty (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać:
LUBLIN: cv@open.pl
Z odpowiednim dopiskiem: PRACA – OPIEKUN KIENTA LUBLIN

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.