Asystentka Oddziału ( Cała Polska )

Oferty prosimy przesyłać na adres:

rekrutacja2@openfinance.pl

z odpowiednim dopiskiem

PRACA- ASYSTENTKA ODDZIAŁU
w tytule wiadomości proszę wpisać nazwę preferowanego miasta

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Open Finance poszukuje Asystentki do prac biurowych.

Nasze wymagania:

 1. bardzo dobra organizacja pracy,
 2. kreatywność, inicjatywa i umiejętność analitycznego myślenia,
 3. samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 4. dokładność, empatia i zdolności interpersonalne,
 5. znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office).
 6. mile widziane doświadczenie w sektorze finansów i bankowości

Zadania:

 1. prowadzenie recepcji,
 2. prowadzenie dokumentacji oddziałowej,
 3. organizowanie spotkań z Klientami,
 4. ścisła współpraca z doradcami finansowymi,
 5. inne prace biurowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (listu motywacyjnego oraz CV) zawierających informacje, o których mowa w art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (DzU z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych jest Open Finance SA z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (DzU z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.