TFI

Działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy

Open Finance S.A. prowadzi działalność w  zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy na podstawie zezwolenia KPWiG z dnia 11.10.2004 roku zmienionej decyzją KPWiG z dnia 12.08.2005 roku.