Fundusze

  Nazwa Data wyceny Wartość jednostki
uczestnictwa (w zł)
Zmiana % w stosunku do poprzedniej wyceny