Przeczytaj regulamin:

Open Finance SA

ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
tel. 22 541 51 00
fax 22 541 51 01
e-mail: kontakt@open.pl

Open Finance Spółka Akcyjna, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 542.500 zł.(opłacony w całości)

Regulamin świadczenia usługi „Newsletter Open Finance”:

1. Wydawcą „Newsletter Open Finance” jest spółka działająca pod firmą Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwana dalej Open Finance.
2. Przedmiotem usługi „Newsletter Open Finance” jest wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Open Finance na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanej dalej Newsletterem Open Finance.
3. Usługa Newslettera Open Finance ma charakter bezpłatny i jest dostępna dla każdego użytkownika serwisu pod warunkiem spełnienia czynności, o której mowa w punkcie  6. Regulaminu.
4. Newsletter Open Finance jest przesyłany do zarejestrowanych użytkowników raz w tygodniu.
5. Newsletter Open Finance zawiera między innymi materiały marketingowe, reklamy, aktualną ofertę produktów finansowych instytucji finansowych współpracujących z Open Finance lub świadczących usługi za pośrednictwem Open Finance oraz informacje dotyczące samej działalności Open Finance oraz promocji, których organizatorem jest Open Finance.
6. Zamówienie usługi Newsletter Open Finance przez użytkownika następuje poprzez dokonanie czynności rejestracyjnej, polegającej na aktywowaniu linku zawartego w wiadomości e-mail wysłanej automatycznie na adres użytkownika przez Open Finance.
7. Potwierdzenie chęci otrzymywania Newslettera Open Finance przez użytkownika następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola – link oznaczony jako „Zapisz się”. Po dokonaniu tej akcji użytkownik staje się subskrybentem Newslettera Open Finance.
8. Zaniechanie kliknięcia odpowiedniego pola w wiadomości e-mail Open Finance, o którym mowa w punkcie 7., skutkuje usunięciem adresu e-mail użytkownika przez Open Finance w ramach usługi Newsletter Open Finance.
9. Potwierdzenie chęci otrzymywania Newslettera Open Finance, o którym mowa w pkt 7 Regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej w postaci: Newslettera Open Finance, przesyłek zawierających oferty handlowe Open Finance oraz informacji o organizowanych przez Open Finance akcjach promocyjnych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
10. Korzystanie przez subskrybenta z usługi Newsletter Open Finance jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
11. Każdy Newsletter Open Finance zawiera:
a) informację o Open Finance jako nadawcy
b) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera Open Finance
c) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter Open Finance lub zmiany adresu poczty elektronicznej subskrybenta.
12. Każdy subskrybent Newslettera Open Finance ma prawo w każdym czasie odwołać zgodę, o której mowa w pkt 9 Regulaminu, poprzez kliknięcie linku znajdującego się w stopce każdej wiadomości przesłanej przez Open Finance w ramach usługi Newsletter Open Finance lub przesłanie stosownej wiadomości na adres kontakt@open.pl.