Rating kredytów mieszkaniowych – październik 2008

LP Nazwa banku opłaty ponoszone przy zaciąganiu kredytu
Prowizja za udzielenie kredytu stawka ubezp. niskiego wkładu własnego
(w przypadku małego wkładu lub jego braku)
stawka roczna ubezp. pomostowego
(opłacana do momentu uzyskania wpisu hipoteki)
ubezp. na życie
tak – bezpłatne
tak – płatne
 nie
1 Bank Zachodni WBK 2% 6% za 10 lat podwyższenie oprocentowania o 1% tak – płatne;
wymagane jeżeli okres kredytowania + wiek kredytobiorcy przekracza 70 lat
2 Bank BGŻ
1% 3,50% za 5 lat 0,86% tak – płatne;
wymagane jeżeli klient ukończy 66 lat w okresie kredytowania
3 BOŚ Bank 1% 3,50% za 3 lata 0,84% tak – płatne;
wymagane jeżeli klient w okresie kredytowania przekroczy 70 rok życia lub gdy okres kredytowania powyżej 35 lat nie
4 Bank BPH 0,5 - 3,5% brak (max LTV 80%) podwyższenie oprocentowania o 0,90% nie
5 Deutsche Bank PBC 2% 3,80%  za 5 lat podwyższenie oprocentowania o 1,20% nie
6 Dom 0 - 4,5% + ubezp. od utraty wartości nieruchomości
od 1-2%
brak (max LTV 70%)
ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki - od 0,30% za kwartał do 2,40% za 24 m-ce


nie
7 Euro Bank 1,5% 3% za 3 lata 0,78% tak – płatne (dla wybranych grup klientów)
8 Fortis Bank Polska 1%
(prowizja 0%, jeśli klient skorzysta z dwóch dodatkowych produktów)
- podwyższenie marży:
- jeśli nieruchomość ma KW – o 1,25%;
- jeśli nie ma – o 2%.
nie
9 GE Money Bank Mieszkaniowy 0 - 2,9%
(zamienne z ubezp. od utraty pracy)
brak (max LTV 80%) oprocentowanie podwyższone o 1,25% nie
10 ING Bank Śląski kredyty w PLN - 0,80%
kredyty w CHF - 1,6%
0,0834% miesięcznie, płatne z ratą do czasu uzupełnienia brakującego wkładu 0,0634% miesięcznie, płatne z ratą lub podwyższona marża o 0,75% nie
11 Invest-Bank do 4,1% 1,10% za 1 rok,
3,40% za 3 lata,
3,97% za 5 lat
lub 7,94% za 10 lat 
jednorazowa opłata
0,30% + składka
 ubezpieczeniowa: 0,21% za 3 m-ce,
 0,42% za 6 m-cy,
0,84% za 1 rok lub 1,68% za 2 lata
tak – płatne, wymagane, jeżeli wiek klienta w momencie spłaty kredytu przekroczy 70 lat
12 Kredyt Bank od 1,35% jednorazowo 3,50% podwyższenie oprocentowania o 1% do 350.000 w cenie kredytu 
13 Lukas Bank 0,5-2% 3,75% za 5 lat
 albo 2,75% za 3 lata
0,07% płatne miesięcznie nie
14 mBank brak
(ale obowiązkowe ubezpieczenie
na życie 1,5%)
3,50% za 3 lata
podwyższenie oprocentowania o 1,00%
i prowizja jednorazowo 0,20%
tak – płatne
15 Bank Millennium kredyty w PLN – 0%
kredyty w CHF – 2%
brak (max LTV 80% w PLN, 65% w CHF) 0,81% tak – płatne
16 MultiBank 0-4% + ubezpieczenie
Pakiet Bezpieczna Spłata 1,4%
3,50% za 3 lata podwyższenie oprocentowania o 1,50%
i prowizja jednorazowo 0,20%
nie
17 Nordea Bank Polska 1,5% - 3% podwyższenie oprocentowania o 0,25% do czasu uzupełnienia brakującego wkładu podwyższenie oprocentowania o 1% nie
18 NyKredit Realkredit do 2%  brak (max LTV 80%) 0,75% nie
19 Pekao Bank Hipoteczny
do 2,5% ---
podwyższenie oprocentowania o 1% nie
20 Pekao S.A. Opcja I: 0%
Opcja II: 1%
0,72% za rok ubezpieczenia. płatne z góry za wszystkie lata potrzebne do spłaty brakującego wkładu podwyższenie oprocentowania o 1,00% i prowizja jednorazowo 0,25% nie
21 PKO Bank Polski 0%  3% za 3 lata podwyższenie oprocentowania o 0,90% nie
22 Polbank EFG 1,5% brak
podwyższenie oprocentowania o 1,20%  nie
23 Raiffeisen Bank Polska do 3,5% 3,97% za 5 lat 0,84% nie
24 Santander Consumer Bank do 3% 0,98% za 12 miesięczny okres ubezpieczenia, składka jest pobierana z góry za okres 4 lat 0,44% jednorazowa składka za każdy
6-miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej
lub 0,86% jednorazowa składka za każdy
12- miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej
tak - płatne


Założenie: kredyt w wysokości 300 tys. PLN na okres 30 lat.
Październik 2008