Warunki

warunki

W większości banków o kredyt gotówkowy mogą się starać:

  • osoby, które ukończyły 18 lat,
  • obywatele Unii Europejskiej (w tym wypadku bank zazwyczaj wymaga poręczyciela),
  • obcokrajowcy mający kartę pobytu (w tym wypadku okres kredytowania nie może przekroczyć terminu jej ważności),
  • osoby pracujące za granicą w firmie, która jest zarejestrowana w Polsce,
  • emeryci i renciści (w wypadku renty czas kredytowania nie może przekroczyć okresu, na jaki została przyznana),
  • osoby zatrudnione na umowę zlecenie, umowę o dzieło,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą (zazwyczaj minimalny okres prowadzenia działalności to 12 miesięcy).

Wysokość kredytu gotówkowego, jaki możesz uzyskać, jest zależna od Twojej zdolności kredytowej, każdy bank ma swój wewnętrzny kalkulator, za którego pomocą obliczana jest zdolność kredytowa.