Opłaty, prowizje, ubezpieczenia

Zmniejszymy Twoją ratę o 30%

Poniżej znajdziesz inormacje dotyczące tego, jakich opłat, prowizji i ubezpieczeń możesz się spodziewać ubiegając się o kredyt refinansowy oraz w trakcie jego spłaty. Ze względu na fakt, że usługi Open Finance są bepłatne, podane wartości są opłatami pobieranymi przez banki. Są to wartości orientacyjne.  

Doradca Open Finance udzieli Ci bezpłatnej porady, porówna dla Ciebie koszty związane z uzyskaniem kredytu oraz pomoże wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Prowizja za udzielenie kredytu często bez prowizji
Prowizja za wystawienie promesy kredytowej 0-300 PLN
Opłata za sporządzenie zleconej przez Bank wyceny nieruchomości 500-1000 PLN, niższa opłata w przypadku wyceny mieszkania, wyższa w przypadku wyceny domu, niekiedy klient jest zwolniony z tej opłaty – wówczas koszt ponosi Bank
Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 0,08% stawka roczna
Ubezpieczenie na życie 0,24-0,65% stawka roczna w zależności od oferty, niektóre banki nie wymagają
Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy 2% za kilka lat ochrony ubezpieczeniowej (2-5 lat), najczęściej jest opcjonalne
Ubezpieczenie kredytu do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej 0,85% stawka roczna liczona od kwoty kredytu, ubezpieczenie płatne jest najczęściej miesięcznie, niekiedy jest możliwość zastąpienia ubezpieczenia podwyższeniem oprocentowania
Ubezpieczenie z tytułu niskiego wkładu własnego 3,5% za 3-5 lat, stawka liczona od wartości brakującego wkładu własnego, płatna jest najczęściej w całości z góry przed uruchomieniem kredytu
Prowizja za zmianę waluty kredytu 0-1,5% kwoty kredytu, która podlega przewalutowaniu; bardzo często zwolnione z prowizji jest przewalutowanie kredytu z waluty obcej na złotówki
Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej 50-100 PLN
Opłaty za wystawienie zaświadczenia/opinii o kredycie 50-300 PLN
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu 0-2% kwoty kredytu pozostałej do spłaty, opłata zwykle jest ograniczona do pierwszych 3-5 lat kredytowania, po tym okresie najczęściej wcześniejsza spłata kredytu jest bez prowizji