faq

Zmniejszymy Twoją ratę o 30%
Czy refinansując kredyt można otrzymać dodatkową kwotę?

Refinansowanie kredytu można połączyć np. ze skredytowaniem remontu, czy też otrzymaniem kwoty na dowolny cel, albo spłatą innych posiadanych zobowiązań. W tym ostatnim przypadku będzie to kredyt konsolidacyjny. Ograniczeniem jest wartość nieruchomości. Przy dołączeniu celów innych niż mieszkaniowe, marża takiego kredytu może być wyższa.

Czy zawsze konieczne jest przedstawianie pełnej dokumentacji do wniosku o kredyt refinansowy?

Jeżeli kredyt obsługiwany jest od minimum roku, to można skorzystać z opcji uproszczonego refinansowania oferowanego przez niektóre banki. Analiza w takiej sytuacji jest oparta o oświadczenie oraz regularną spłatę rat już posiadanego kredytu.

Czy można wypłacić walutowy kredyt refinansowy w walucie obcej?

Część banków na rynku dopuszcza możliwość uruchomienia kredytu w walucie bez przeliczenia na PLN. Jeżeli posiadany kredyt można spłacić w walucie, to unika się kosztu ponownego przeliczenia waluty. Nie zawsze jednak taka opcja jest możliwa, gdyż nie wszystkie banki akceptują spłatę w walucie.

Kiedy ustanawiana jest hipoteka w przypadku kredytu refinansowego?

Warunkiem uruchomienia kredytu refinansowego jest złożenie wniosku o wpis hipoteki. Oznacza to, że przez pewien czas w księdze wieczystej widnieje hipoteka na rzecz pierwszego banku oraz wniosek o wpisanie kolejnej. Po spłaceniu kredytu należy jednak złożyć wniosek o wykreślenie pierwotnej hipoteki wraz z załączonym zaświadczeniem o spłacie kredytu i zgodą banku.

Zapytaj doradcę:

Dziękujemy! Twoje pytanie zostało wysłane
Podanie imienia jest obowiązkowe
Proszę podać poprawny adres e-mail
Proszę zadać pytanie