DOKUMENTY

Zmniejszymy Twoją ratę o 30%

W przypadku ubiegania się o refinansowanie już posiadanego kredytu hipotecznego należy przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość Wnioskodawcy, takie jak: dowód osobisty, a zazwyczaj także drugi dokument tożsamości (książeczka wojskowa w przypadku mężczyzn w wieku poborowym).

Pozostałe dokumenty wymagane przez Kredytodawcę można podzielić na dwie zasadnicze grupy.

  1. Pierwsza grupa dokumentów odnosi się do sytuacji finansowej Kredytobiorcy i ma na celu potwierdzenie źródła i wysokości uzyskiwanych dochodów oraz posiadanych zobowiązań wobec innych instytucji finansowych.
  2. Druga grupa dokumentów dotyczy nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu. Bank będzie chciał potwierdzić jej stan prawny oraz na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawcę dokumentów podjąć decyzję co do możliwości udzielenia kredytu i zabezpieczenia się na danej nieruchomości.

Jeżeli chcesz refinansować kredyt hipoteczny i do tej pory terminowo regulowałeś swoje zobowiązania, możesz liczyć na uproszczoną procedurę przyznawania przez Bank kredytu.

W celu poznania najlepszych ofert kredytów refinansowych spotkaj się z doradcą Open Finance.