Raty równe czy malejące?

Porównamy dla Ciebie nawet 1000 rat!

Jedną z decyzji, jakie trzeba podjąć w chwili zaciągania kredytu, jest ta dotycząca sposobu jego spłaty. Rata każdego kredytu składa się części kapitałowej i odsetkowej. Proporcje pomiędzy nimi wahają się w zależności od dokonanego przez nas wyboru.

 Dwoma podstawowymi są raty: równe i malejące.

  1. Jeśli zdecydujemy się na raty równe, w początkowej fazie spłaty kredytu będziemy spłacać głównie odsetki, a część kapitałowa będzie minimalna. Z każdą kolejną ratą te proporcje będą ulegały odwracaniu. Plusem takiego rozwiązania jest to, że wysokość raty jest stała przez cały okres spłaty kredytu (nie uwzględniając oczywiście zmian kursów w przypadku kredytów zaciąganych w obcej walucie), co umożliwia w miarę dokładne zaplanowanie domowego budżetu. Minusem zaś, że w pierwszym okresie spłacania rat, kwota naszego zadłużenia niemal nie ulega zmianie.
  2. W przypadku rat malejących to kapitał stanowi główny ich składnik. Odsetki spłacane są na bieżąco. Plusem takiego rozwiązania jest to, że szybciej spłacamy kapitał, czyli szybciej pozbywamy się ciążącego balastu. Minus polega jednak na tym, że na początku okresu spłaty raty są wyższe, aniżeli w przypadku rat równych dla kredytu w tej samej kwocie. Zrównają się dopiero mniej więcej po połowie okresu spłaty i od tego czasu zaczną maleć. Aby uzyskać ratę malejącą wymagana jest większa zdolność kredytowa. Polecana jest zwłaszcza dla tych osób, które planują wcześniej spłacić kredyt. Nieznacznie niższa jest też całkowita suma odsetek jakie zapłacimy spłacając kredyt zgodnie z harmonogramem w porównaniu do kredytu z ratami równymi.

Wybierz najlepszy dla Ciebie sposób spłaty kredytu wraz z doradcą Open Finace.