Pożyczki hipoteczne - opłaty, prowizje, ubezpieczenia

pożyczka hipoteczna
  Prowizja za udzielenie pożyczki hipotecznej ok. 1-2%  
  Prowizja za wystawienie promesy kredytowej 0-300 PLN  
  Opłata za sporządzenie zleconej przez Bank wyceny nieruchomości 500-1000 PLN, niższa opłata w przypadku wyceny mieszkania, wyższa w przypadku wyceny domu, niekiedy klient jest zwolniony z tej opłaty – wówczas koszt ponosi Bank  
  Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 0,08% stawka roczna  
  Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 0,08% stawka roczna  
  Ubezpieczenie na życie 0,24-0,65% stawka roczna w zależności od oferty, niektóre banki nie wymagają  
  Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy 2% za kilka lat ochrony ubezpieczeniowej (2-5 lat), najczęściej jest opcjonalne  
  Ubezpieczenie kredytu do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej 0,85% stawka roczna liczona od kwoty kredytu, ubezpieczenie płatne jest najczęściej miesięcznie, niekiedy jest możliwość zastąpienia ubezpieczenia podwyższeniem oprocentowania  
  Ubezpieczenie z tytułu niskiego wkładu własnego 3,5% za 3-5 lat, stawka liczona od wartości brakującego wkładu własnego, płatna jest najczęściej w całości z góry, przed uruchomieniem kredytu  
 

Prowizja za zmianę waluty kredytu

0-1,5% kwoty kredytu, która podlega przewalutowaniu; bardzo często zwolnione z prowizji jest przewalutowanie kredytu z waluty obcej na złotówki  
  Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej 50-100 PLN  
  Opłaty za wystawienie zaświadczenia/opinii o kredyciej 50-300 PLN  
  Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu 0-2% kwoty kredytu pozostałej do spłaty, opłata zwykle jest ograniczona do pierwszych 3-5 lat kredytowania, po tym okresie najczęściej wcześniejsza spłata kredytu jest bez prowizji  

Koszty związane z otrzymaniem pożyczki hipotecznej różnią się między sobą w zależności od instytucji udzielającej pożyczki, różnice te niejednokrotnie są znaczące i decydują o konkurencyjności danej oferty. Powyżej znajdziesz informacje dotyczące tego, jakich opłat, prowizji i ubezpieczeń możesz się spodziewać ubiegając się o pożyczkę hipoteczną oraz w trakcie jej spłaty. Podajemy orientacyjne wartości. Wymienione opłaty pobierane są przez instytucje udzielające pożyczki. Doradca Open Finance udzieli Ci bezpłatnej porady, porówna dla Ciebie koszty związane z uzyskaniem kredytu oraz pomoże wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb i oczekiwań.