Opłaty, prowizje, ubezpieczenia

opłaty, prowizje, ubezpieczenia

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące tego, jakich opłat, prowizji i ubezpieczeń możesz się spodziewać, ubiegając się o kredyt gotówkowy oraz w trakcie jego spłaty. Ze względu na fakt, że usługi Open Finance są bezpłatne, podane wartości są opłatami pobieranymi przez banki. Są to wartości orientacyjne:

  • prowizja za udzielenie kredytu – od 0% do 5%,
  • ubezpieczenie na życie,
  • ubezpieczenie od trwałej niezdolności do pracy,
  • ubezpieczenie od utraty pracy.

W wypadku ubiegania się o kredyt gotówkowy na wstępie zawsze należy przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy, a więc dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (prawo jazdy, paszport).

Obcokrajowcy zobowiązani są do przedstawienia karty pobytu lub karty potwierdzającej obywatelstwo Unii Europejskiej.