O KREDYCIE

kredyt-firmowy-02

Środki pozyskane z kredytu możesz przeznaczyć między innymi na:

  • finansowanie bieżącej działalności gospodarczej,
  • finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością,
  • spłatę zadłużenia w innym banku,
  • zakup nowych bądź używanych ruchomości, np.: maszyn, pojazdów, sprzętu biurowego, narzędzi itp.,
  • zakup nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą,
  • limit / kredyt obrotowy w rachunku bieżącym,
  • finansowanie należnego podatku VAT...

...oraz wiele innych celów wiążących się z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Waluta kredytu:
PLN, EUR, USD

Okres kredytowania: w zależności od produktu, maksymalnie 25 lat.
Dostępne raty: równe lub malejące.
Oprocentowanie: stałe lub zmienne.

Dokumenty

Podstawowe dokumenty wymagane przez kredytodawcę to potwierdzenie nadania numeru REGON, NIP oraz wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. O pozostałych potrzebych dokumentach zostaniesz poinformowany przez doracę, na spotkaniu, ponieważ poszczególne banki wymagają różnych dokumentów.