Opłaty, prowizje, ubezpieczenia

Znajdziemy dla Ciebie kredyt jaki chcesz.

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące tego, jakich opłat, prowizji i ubezpieczeń możesz się spodziewać, ubiegając się o kredyt mieszkaniowy oraz w trakcie jego spłaty. Ze względu na fakt, że usługi Open Finance są bezpłatne, podane wartości są opłatami pobieranymi przez banki. Są to wartości orientacyjne

 

 

Prowizja za udzielenie kredytu

 

0-2,5% kwoty kredytu

 
  Prowizja za wystawienie promesy kredytowej 0-300 PLN  
  Opłata za sporządzenie zleconej przez Bank wyceny nieruchomości 500-1000 PLN, niższa opłata w przypadku wyceny mieszkania, wyższa w przypadku wyceny domu, niekiedy klient jest zwolniony z tej opłaty – wówczas koszt ponosi Bank  
  Opłata za kontrolę inwestycji (w przypadku kredytów wypłacanych w transzach) 100-200 PLN  
  Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 0,08% stawka roczna  
  Ubezpieczenie na życie 0,24-0,65% stawka roczna w zależności od oferty, niektóre banki nie wymagają  
  Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy 2% za kilka lat ochrony ubezpieczeniowej (2-5 lat), najczęściej jest opcjonalne  
  Ubezpieczenie kredytu do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej 0,85% stawka roczna liczona od kwoty kredytu, ubezpieczenie płatne jest najczęściej miesięcznie, niekiedy jest możliwość zastąpienia ubezpieczenia podwyższeniem oprocentowania  
  Ubezpieczenie z tytułu niskiego wkładu własnego 3,5% za 3-5 lat, stawka liczona od wartości brakującego wkładu własnego, płatna jest najczęściej w całości z góry, przed uruchomieniem kredytu  
 

Prowizja za zmianę waluty kredytu

0-1,5% kwoty kredytu, która podlega przewalutowaniu; bardzo często zwolnione z prowizji jest przewalutowanie kredytu z waluty obcej na złotówki  
  Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej 50-100 PLN  
  Opłaty za wystawienie zaświadczenia/opinii o kredyciej 50-300 PLN  
  Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu 0-2% kwoty kredytu pozostałej do spłaty, opłata zwykle jest ograniczona do pierwszych 3-5 lat kredytowania, po tym okresie najczęściej wcześniejsza spłata kredytu jest bez prowizji