FAQ

Znajdziemy dla Ciebie kredyt jaki chcesz.
Czy kredyt mieszkaniowy można wcześniej spłacić?

Wcześniejsza spłata kredytu mieszkaniowego jest możliwa w dowolnym momencie. Bank może za to pobrać jednak opłatę, której wielkość określona jest w umowie kredytowej lub w tabeli opłat i prowizji. Często wcześniejsza spłata jest płatna przez kilka pierwszych lat kredytowania.

Jakie oprocentowanie jest korzystniejsze: stałe czy zmienne?

W Polsce nie ma dostępnych ofert z oprocentowaniem stałym przekraczającym 10 lat. Jeżeli okres kredytowania jest dłuższy, to po upływie czasu obowiązywania stałej stopy jest ona ponownie ustalana. Wybór takiej formy oprocentowania pozwala uniknąć ryzyka zmiany raty pod wpływem wahania rynkowych stóp procentowych. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku spadku stóp rynkowych rata kredytu o stałej stopie pozostanie niezmieniona. W uproszczeniu można powiedzieć, że w przypadku oczekiwania podwyższenia stóp przez bank centralny stała stopa jest wyższa niż aktualna zmienna, a w przypadku oczekiwania spadków niższa, ale stopa zmienna może spaść znacznie poniżej tego poziomu. Z tego powodu w Polsce zainteresowanie kredytami o stałej stopie procentowej jest marginalne. Jest to jednak ciekawa opcja dla osób obawiających się ryzyka.

Co to jest wibor i libor?

Wibor jest średnią stopą oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym, czyli stawką, po jakiej banki pożyczają sobie wzajemnie pieniądze. Wysokość wiboru zależy od poziomu stóp procentowych ustalanych przez bank centralny (jego wartość zawiera się między stopą referencyjną a lombardową), oczekiwań co do decyzji Rady Polityki Pieniężnej oraz długości kontraktu (w przypadku kredytów najczęściej stosowane są stawki 3 i 6-miesięczne). Odpowiednikiem wiboru dla walut obcych jest libor. Często stosuje się również określenie euribor, które oznacza libor dla euro.

Ile trwa procedura uzyskania kredytu?

Czas oczekiwania na decyzję zależy od obciążenia procesu w danym banku – może to być od kilku dni do nawet ponad miesiąca. Do tego trzeba doliczyć czas potrzebny na skompletowanie wniosku kredytowego – dokumentów dotyczących dochodów i nieruchomości. Decyzja kredytowa jest przedstawieniem oferty banku czy i na jakich zasadach udzieli kredytu. Dokładne zapoznanie się z nią jest więc ważne, gdyż zmiana potem już gotowej umowy kredytowej, jest czasochłonna i nie zawsze możliwa. W decyzji zawarte są również często warunki do zawarcia umowy kredytowej. Dostarczenie tych dokumentów i ich akceptacja przez bank są niezbędne do przygotowania umowy. Czas pisania umów jest również zróżnicowany– z reguły ok. 3-5 dni. Mając w ręce umowę kredytową, na rynku wtórnym możemy podpisać akt notarialny, w którym określamy termin wpłaty na konto zbywcy. Czas ten powinien być uzależniony od terminu, jaki w umowie kredytowej określa bank – w praktyce maksymalnie 7 dni roboczych. Do tego trzeba dołożyć dwa dni na pozostałe formalności. Po spełnieniu tych warunków trzeba złożyć w banku dyspozycję wypłaty.

Czy można sprzedać nieruchomość obciążoną kredytem?

Taka nieruchomości nie ma mniejszej wartości, należy jednak pamiętać o właściwym schemacie płatności, który pozwala wykreślić hipotekę z księgi wieczystej. Najbezpieczniejszą formą jest najpierw wypłata części kredytu przeznaczonej na spłatę kredytu zbywcy bezpośrednio na konto do spłaty tego kredytu, a po otrzymaniu zaświadczenia o jego całkowitej spłacie i zgody na wykreślenie hipoteki – pozostałej części ceny na konto zbywcy. Nawet jeżeli strony transakcji uzgodnią inny wariant, bank może wymagać określonej kolejności.

Co to jest spread walutowy?

Jest to różnica między kursem kupna i sprzedaży waluty. Kredyt uruchamiany jest po niższym kursie, niż jest spłacany. W praktyce oznacza to, że łączny koszt kredytu należy zwiększyć o nawet 8%. Średnio spread wynosi ok. 4-5%.

Co to jest cross-selling?

Uzyskanie korzystniejszej marży lub prowizji może być uzależnione od skorzystania, oprócz kredytu, także z innych produktów banku np. konta osobistego, karty kredytowej, czy ubezpieczenia (np. na życie, od utraty pracy).

Czy może się zdarzyć, że bank wypłaci mniejszą kwotę niż przyznana?

W przypadku kredytów walutowych, gdzie w umowie kwota zobowiązania wpisywana jest w walucie, spadek kursu oznacza zmniejszenie dostępnej kwoty kredytu (dla 100 tys. PLN i spadku kursu CHF z 2,1 na 2,0 to prawie 4 800 PLN różnicy). Jeżeli nie dysponujemy więc dodatkową gotówką, lepiej zdecydować się na kredyt indeksowany (kwota kredytu w umowie jest wpisana w PLN i taką bank wypłaci bez względu na zachowanie się kursu). Jest to niezwykle istotne przy wypłacie transzami, kiedy wahania kursu mogą być znaczne.

Zapytaj doradcę:

Dziękujemy! Twoje pytanie zostało wysłane
Podanie imienia jest obowiązkowe
Proszę podać poprawny adres e-mail
Proszę zadać pytanie