opłaty, prowizje, ubezpieczenia

Obniżymy Twoje raty nawet o 50%
Prowizja za udzielenie kredytu 1-2% kwoty kredytu
Prowizja za wystawienie promesy kredytowej 0-300 PLN
Opłata za sporządzenie zleconej przez Bank wyceny nieruchomości 500-1000 PLN, niższa opłata w przypadku wyceny mieszkania, wyższa w przypadku wyceny domu, niekiedy klient jest zwolniony z tej opłaty – wówczas koszt ponosi Bank
Opłata za kontrolę inwestycji (w przypadku kredytów wypłacanych w transzach) 100-200 PLN
Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 0,08% stawka roczna
Ubezpieczenie na życie 0,24-0,65% stawka roczna w zależności od oferty, niektóre banki nie wymagają
Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy 2% za kilka lat ochrony ubezpieczeniowej (2-5 lat), najczęściej jest opcjonalne
Ubezpieczenie kredytu do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej 0,85% stawka roczna liczona od kwoty kredytu, ubezpieczenie płatne jest najczęściej miesięcznie, niekiedy jest możliwość zastąpienia ubezpieczenia podwyższeniem oprocentowania
Ubezpieczenie z tytułu niskiego wkładu własnego 3,5% za 3-5 lat, stawka liczona od wartości brakującego wkładu własnego, płatna jest najczęściej w całości z góry przed uruchomieniem kredytu
Prowizja za zmianę waluty kredytu 0-1,5% kwoty kredytu, która podlega przewalutowaniu; bardzo często zwolnione z prowizji jest przewalutowanie kredytu z waluty obcej na złotówki
Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej 50-100 PLN
Opłaty za wystawienie zaświadczenia/opinii o kredycie 50-300 PLN
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu 0-2% kwoty kredytu pozostałej do spłaty, opłata zwykle jest ograniczona do pierwszych 3-5 lat kredytowania, po tym okresie najczęściej wcześniejsza spłata kredytu jest bez prowizji

Powyższe informacje dotyczą opłat, prowizji i ubezpieczeń, jakich możesz się spodzewać ubiegając się o kredyt konsolidacyjny oraz w trakcie jego spłaty. Ze wzlędu na fakt, że usługi Open Finance są bezpłatne, podane wartości są opłatami pobieranymi przez banki. Są to wartości orientacyjne.