o pożyczce hipotecznej

pożyczki hipoteczne

Zdolność kredytowa:

W celu uzyskania pożyczki hipotecznej niezbędne jest udokumentowanie posiadanej zdolności kredytowej, czyli otrzymywania wpływów (np. z umowy o pracę lub działalności gospodarczej) pozwalających na regularną spłatę rat. Bank ocenia również stabilność źródła dochodów i perspektywy ich utrzymania w przyszłości.

Na zdolność kredytową mają także wpływ posiadane już zobowiązania (raty kredytów, karty kredytowe, limity w koncie, alimenty).

Zabezpieczenia:

Podstawowym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka ustanawiana na nieruchomości – już posiadanej, albo należącej do osoby trzeciej, która wyraża na to zgodę. Nieruchomość będąca przedmiotem zabezpieczenia jest weryfikowana przez Bank zarówno od strony jej wartości, jak i stanu prawnego. Nie może być obciążona inną hipoteką ani służebnością.

Innymi stosowanymi zabezpieczeniami pożyczki są ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych z cesją na bank (obowiązkowo) oraz ewentualnie inne ubezpieczenia, czy też poręczenie lub blokada na rachunku stosowane w indywidualnych sytuacjach.

Historia kredytowa:

Elementem analizy wniosku o pożyczkę hipoteczną jest sprawdzenie bazy BIK (Biuro Informacji Kredytowej) oraz RNK (Rejestr Niesolidnych Klientów). Pozwala to na weryfikację, czy wszystkie posiadane zobowiązania zostały wpisane we wniosku kredytowym oraz czy są obsługiwane bez opóźnień. Zobowiązania są przechowywane w bazach jeszcze przez kilka lat po ich spłacie, więc zaległości w płaceniu rat mogą skutecznie uniemożliwić zaciągnięcie kredytu. Niektóre banki dopuszczają kredytowanie osób, które w przeszłości miały opóźnienia, w praktyce jednak zaległości większe niż 90 dni najczęściej nie są akceptowane.

Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej:

Pożyczkę hipotteczną można zaciągnąć w złotych lub w walucie obcej, z czego najbardziej popularną jest frank szwajcarski. Innymi dostępnymi walutami są m.in. euro, dolarfunt.

Często stosowaną zasadą przy wyborze waluty jest branie kredytu w walucie takiej, w jakiej osiąga się zarobki. Ze względu jednak na znaczną różnicę w wysokości stóp procentowych i wynikające z tego niższe oprocentowanie, często wybierany jest kredyt we frankach szwajcarskich.

Decydując się na taką pożyczkę należy pamiętać o ryzyku walutowym, czyli możliwości zmian wysokości raty pod wpływem wahań kursu.

Nie oznacza to, że pożyczka w złotych jest pozbawiona ryzyka. Nadal pozostaje ryzyko stopy procentowej, które może być wyższe niż ryzyko walutowe.

NajŚWIEŻSZE informacje

Nerwowy rynek

Parkiet, 28-11-2008  

Mobilne lokaty mniej stabilne

Parkiet, 22-11-2008  

Zobacz także

Rozwiązania dla Firm

Doradcy finansowi Open Finance wspierają przedsiębiorców. ...

Zmiany w wysokości wkładu własnego od 2016

10%. To ważna liczba dla wszystkich osób, które planują jeszcze...