Dokumenty

dokumenty

Kredytodawca wymaga również przedstawienia dokumentów opisujących sytuację finansową kredytobiorcy. Każdy bank kieruje się w tej kwestii swoimi wewnętrznymi zasadami. Poniżej przedstawione są dokumenty najczęściej wymagane przez kredytodawców. Dokumenty te mają na celu potwierdzenie źródła i wysokości uzyskiwanych dochodów oraz posiadanych zobowiązań wobec innych instytucji finansowych.

Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów:

umowa o pracę: należy przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów. Najczęściej każdy bank posiada własny druk bankowy, który powinien zostać wypełniony przez pracodawcę (czasem wystarczy tylko oświadczenie klienta). Alternatywę może też stanowić wyciąg z konta, na które wpływa wynagrodzenie za pracę, druk RMUA, PIT;

emerytura, renta: należy przedstawić dokumenty potwierdzające przyznanie świadczenia lub ostatnią decyzję o waloryzacji;

pozostałe źródła uzyskiwania dochodów: katalog dokumentów wymaganych przez poszczególne banki jest zróżnicowany. Jeśli np. uzyskujesz dochód z tytułu umowy zlecenia bądź umowy o dzieło, będziesz musiał przedstawić przede wszystkim aktualne i podpisane w ostatnich miesiącach umowy ze zleceniodawcą oraz przedłożyć rachunki za wykonane usługi. Oczywiście bank, w którym starasz się o uzyskanie kredytu gotówkowego, może wymagać od Ciebie przedstawienia również innych dokumentów;

działalność gospodarcza: należy przedstawić dokumenty rejestrowe firmy, czyli wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenia o nadaniu numerów REGON i NIP. Bank najczęściej wymaga też zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu podatku do urzędu skarbowego oraz zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bank chce też uzyskać potwierdzenie wysokości dochodu z tytułu prowadzonej działalności. Dokumenty, jakich w tym celu bank będzie wymagał, uzależnione są od formy rozliczania się Twojej firmy z urzędem skarbowym. Jeśli prowadzisz działalność na zasadach ogólnych, to przygotuj książkę przychodów i rozchodów oraz ostatnie roczne zeznanie podatkowe złożone w urzędzie skarbowym. Niekiedy możesz być poproszony o dostarczenie zeznań podatkowych za wcześniejsze lata. Jeśli natomiast rozliczasz się w formie karty podatkowej, to prawdopodobnie bank poprosi Cię o przedłożenie decyzji dotyczącej ustalenia stawki karty podatkowej wydanej przez urząd skarbowy na bieżący rok.