Biuro Informacji Kredytowej SA gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów Banków i SKOK-ów, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają kredyty. BIK spełnia rolę społeczną, zapobiegając nadmiernemu zadłużaniu się klientów banków, a także wspierając odpowiedzialne kredytowanie. BIK wykorzystuje najwyższe standardy gromadzenia i przetwarzania danych oraz działa na podstawie restrykcyjnych przepisów – Ustawy Prawo bankowe oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.