BIG InfoMonitor to instytucja powołana do życia w grudniu 2003 roku w celu przyjmowania, przechowywania oraz udostępniania informacji gospodarczych o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. Często Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor mylone jest z Biurem Informacji Kredytowej, jednak są to dwie odrębne instytucje działające na innych podstawach prawnych. BIG działa zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), natomiast BIK – zgodnie z prawem bankowym.