WYNIKI HISTORYCZNE

produkt strukturyzowany

Produkty strukturyzowane umożliwiają osiąganie wyjątkowo wysokich stóp zwrotu.      

Dzieje się tak z uwagi na dużo szersze możliwości wyboru rynków, na jakich można zainwestować poprzez takie produkty. Przykładowe wyniki:

  1. Industry Impact – zysk 207,48% brutto (wynik za okres 30.03.2003–30.03.2007)
  2. HydroPower – zysk 111,94% brutto (wynik za okres 10.12.2003– 10.12.2007)
  3. Kopalnia Zysków – zysk 273,30% brutto (wynik za okres 30.04.2003–30.04.2007)

Należy jednak pamiętać,że wyniki historyczne nie są gwarancją osiągniecia podobnych wyników w przyszłości.