rynki

inwestycja alternatywna

Korzyści wynikające z inwestowania w produkty alternatywne wynikają z następujących faktów:

  1. produkty alternatywne inwestują na szeregu rynków, zarówno na rynkach akcji, obligacji, walutowym jak i surowców czy innych rynkach finansowych,
  2. strategie zastosowane w produktach alternatywnych oparte są najczęściej na instrumentach pochodnych, które umożliwiają zarówno zarabianie na spadkach (poprzez zajęcie tzw. „krótkiej pozycji”) jak i użycie dźwigni finansowej