UBEZPIECZENIA

ubezpieczenia produkty strukturyzowane

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty otrzymane z ubezpieczeń majątkowych i osobowych podlegają, co do zasady, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Dlatego też postanowiliśmy większość naszych produktów strukturyzowanych zaoferować klientom właśnie w formie polis na życie.