Plan Klienta

wiktor.dabrowski

Nowa usługa w naszych oddziałach!

PLAN FINANSOWY KLIENTA OPEN FINANCE

Gubisz się w swoich dokumentach kredytowych? Nie wiesz jak możesz zaoszczędzić na swoich produktach finansowych? Chcesz sprawdzić czy nie przepłacasz za swoje kredyty?

Skorzystaj z nowej, bezpłatnej usługi dostępnej dla naszych Klientów w wybranych oddziałach Open Finance!


Plan Finansowy Klienta Open Finance to pomoc polegająca na:
• kompleksowej analizie finansów osobistych Klienta,
• przygotowaniu indywidualnego rozwiązania finansowego w oparciu o dotychczasowe doświadczenie Klienta i preferencje produktowe,
• analizie posiadanych produktów finansowych pod względem atrakcyjności aktualnej oferty rynkowej (na rynku mogły pojawić się korzystniejsze odpowiedniki produktów zawieranych kilka lat temu),
• optymalizacji posiadanych produktów  (np. Czy warto w danym przypadku konsolidować zobowiązania, czy je raczej rozdzielić?; Czy opłacalna będzie wcześniejsza spłata kredytu czy lepiej nadwyżkę pieniędzy zainwestować?).


Klient zyskuje:
• dogłębną wiedzę, na temat posiadanych przez siebie produktów finansowych,
• możliwość zamiany produktu na inny, korzystniejszy,
• możliwość negocjacji warunków posiadanych produktów kredytowych,
• oszczędność na wszystkich posiadanych produktach,
• kontrolę nad swoimi aktywami i zobowiązaniami.


UWAGA!
Klientów korzystających z usługi Planu Finansowego prosimy o rezerwację około 2 godzin czasu na spotkanie z doradcą oraz zabranie na spotkanie wszystkich posiadanych dokumentów dotyczących produktów finansowych.

 


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Przed podjęciem decyzji odnośnie do zawarcia umowy Open Finance zaleca zapoznanie się ze stanowiącymi jej podstawę dokumentami.
Skorzystanie z produktów następuje wyłącznie na własne ryzyko inwestora. Dane te nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Niezależnie od informacji przekazanych przez doradcę Klient, przed zawarciem każdej transakcji, jest zobowiązany do określenia i oceny jej ryzyka, wynikających z niej potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności do zapoznania się z charakterystyką, konsekwencjami prawnymi i księgowymi transakcji, konsekwencjami zmieniających się czynników rynkowych. Klient zobowiązany jest również w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Ostateczna decyzja co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Open Finance SA uprzejmie informuje, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowane Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych przez doradcę. W ocenie zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

Open Finance SA informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa, o których mowa w art. 6a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 1376 ze zm.), z poniżej wskazanymi podmiotami: Alior Bank SA, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank BPH SA (Grupa GE Capital), Bank Zachodni WBK SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Deutsche Bank PBC SA, Euro Bank SA, BNP Paribas Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA, ING Bank Śląski SA, Meritum Bank ICB SA, Bank Millennium SA, mBank SA / mBank Hipoteczny SA (Grupa BRE Bank SA), Bank Polska Kasa Opieki SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Bank Pocztowy SA, Pekao Bank Hipoteczny SA, Raiffeisen Bank Polska SA, FM Bank PBP SA.

W nawiązaniu do regulacji art. 7 ust. 4–5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z dn. 11 sierpnia 2011 r.) Open Finance SA informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa, o których mowa w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. DzU z 2002 r. Nr 72 poz. 665), przy udzielaniu kredytów gotówkowych, ze wskazanymi poniżej podmiotami: Alior Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank BPH SA (Grupa GE Capital), Deutsche Bank PBC SA, Getin Noble Bank SA, Meritum Bank ICB SA, Bank Pocztowy SA, FM Bank PBP SA, Euro Bank SA, Vanquis Bank Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, Idea Bank SA, Raiffeisen Bank Polska SA.

Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 543 566,63 zł tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.