przykłady rezultatów

inwestycje alternatywne

Superfund C – zysk 59,20 % w skali roku za okres 6.12.2007–5.06.2008
BNP Paribas Millennium Index Series 3 ER – średnioroczny zysk 14,87 % za okres 1.01.1995–31.03.2008.

Dodatkowo przez 13 kolejnych lat każdy rok kalendarzowy kończył się wynikiem dodatnim!